Четвъртък, 25 Юли 2019 18:27

Нечутата публика или силата на тихия глас

Автор:

Как се информират хората без слух? Кои канали ползват, кои теми ги вълнуват и как достъпът до медии да бъде по-лесен за тях? Специализираният сайт „Ние ви чуваме” и фондация „Медийна демокрация” си поставихме за цел да проучим медийното потребление на хората със слухова загуба. Налице е сериозен дефицит на подобна информация за България. В същото време достъпът на хора в неравностойно положение до медии е неизменна част от плурализма и качеството на публичната среда. За целите на пилотното проучване създадохме онлайн анкета, насочена специално към глухи и тежкочуващи лица. Въпреки че наблюдението няма характер на представително изследване, резултатите очертават важни акценти както по отношение на медийната среда, така и в контекста на социалното включване на хората без слух.

Представяме на вашето внимание изводите от проучването, стартирало през м. Февруари т.г., на което се отзоваха глухи и тежкочуващи лица.

НЕЧУТАТА ПУБЛИКА - Николета Даскалова (фондация „Медийна демокрация”)

Прочитът на резултатите от проучването води до няколко основни извода:

Непозната аудитория

Медийните предпочитания и потребности на глухите и тежкочуващите лица в страната не само са твърде далеч от обществения интерес, но са и съществена terra incognita за изследователите на медийната сфера. Попълнените анкети – особено въпросите от отворен тип, при които респондентите отговорят със собствени думи – носят отпечатъка на обострена чувствителност и незадоволство, които обаче са с по-различен оттенък в сравнение с познатия критицизъм към качеството на медийната среда. Тук водещ е не рефренът за „платената”, „жълта” и „несвободна” журналистика, а усещането за цялостно изключване от средата. В думите на респондентите прозира силно желание за признание и социализация от страна на медиите. Налице е, освен това, значително разминаване между дневния ред на мейнстрийм медиите и тематичните интереси на нечуващата група от обществото. Гладът за журналистически анализи на социални проблеми и за повече култура и изкуство е неудовлетворен. Немаловажен е и фактът, че езикът на глухите има своите особености и несъответствия спрямо книжовния език, което допълнително затруднява медийното потребление и същевременно остава неадресирано (и в редица случаи дори непознато) предизвикателство на медийния терен.

Политика на пренебрегване

Високата степен на непознаване на тази част от аудиторията в крайна сметка се проектира в позиция на игнориране на нейните нужди. Показателно е доминиращото мнение сред респондентите, че медиите пренебрегват потребността на нечуващите да имат достъп до информация. Предходни анализи на „Ние ви чуваме” и фондация „Медийна демокрация” илюстрират, че подобно усещане съвсем не е преувеличено. Въпреки че българските медии като цяло не прилагат грубости спрямо глухите на ниво език и съдържание и в този смисъл не дискриминират, липсата на политики за подобряване и разширяване на достъпа до информация създава структурна дискриминация. Всичко това директно ограничава плурализма в медийната среда и възпрепятства пълноценното гражданско участие на нечуващите.

И забавлението има значение

Отговорите на анкетираните недвусмислено показват, че желаният достъп до медийно съдържание включва не само новини и сериозни теми, но също така филми и по-леки развлекателни жанрове. Съществен (и осъзнат от респондентите) дефицит е например възможността за гледане български филмови продукции – просто защото филмите не са субтитрирани на български език. Данните дават ясна индикация, че разработването на бъдещи политики за по-качествен медиен достъп трябва да бъде многопосочно и да обхваща максимално богата палитра от съдържание.

Пътят напред: субтитри, специализирани рубрики, интернет

Споделените от респондентите навици на медийно потребление свидетелстват за голямата тежест на интернет в информационната диета на хората със слухов дефицит. Именно онлайн ресурсите са първостепенният източник на информация. Ролята на традиционните медии е много по-слаба – сред тях обект на интерес е най-вече телевизията, която се ползва предимно като развлекателен канал. Като най-полезно средство за достъп до аудиовизуално съдържание се оценяват на първо място субтитрите и не непременно жестовият превод. Налице са също така положителни нагласи по отношение на идеята за специализирани рубрики за хора без слух, особено ако в изготвянето им активно участват и представители на самата глуха общност. Налага се мнението, че подобен подход би бил сериозен плюс за качеството и полезността на съдържанието.

В обобщение на тези тенденции бъдещото улесняване на достъпа до информация на нечуващите би следвало да се развива едновременно в две посоки – технически възможна опция за включване на субтитри към всеки тип аудиовизуално съдържание, включително в интернет, и въвеждане на повече качествени специализирани рубрики. Съчетанието между масовизиран достъп и нишово съдържание би било наистина успешна формула.

СИЛАТА НА ТИХИЯ ГЛАС - Христина Чопарова (специализиран сайт „Ние ви чуваме”)

Резултатите от анкетното проучване разкриват глас, който желае да бъде чут. Гласът на активни и социално ангажирани потребители, които общуват, информират се и споделят всекидневно чрез социалните мрежи – техният приоритетен източник на медийно съдържание. Тези потребители са със слухов дефицит, но не по-различни в областта си на интереси от чуващата зрителска аудитория.

Тихите гласове на респондентите разкриха потребността им от повече актуални теми, свързани със слуховото здраве, субтитрирането, начините на комуникация с чуващата общественост; да се информират как се случва интеграцията и приобщаването, какво се прави за подобряване на жизнената и архитектурна среда – в университетите, обществени места и заведения; да има поглед към повече международни новини за хората със слухови дефицити по света; да получат внимание повече социални въпроси, свързани с образованието, грамотността, личностното и професионално развитие.

Тихите гласове имат невероятна сила. И като специализиран сайт, ориентиран към хората със слухови дефицити, „Ние ви чуваме” е ангажиран с отговорността да ги чува. Вече 10 години в 20-те си рубрики сайтът покрива голяма част от информацията, която резултати от анкетното проучване потвърждават, че е необходима на нечуващите хора и техните близки. Поради спецификата на слуховия им статус, респондентите се нуждаят от комуникационни средства, които да улесняват достъпа им до медийно съдържание.

Тъй като тези средства не са масова практика във всички медийни продукти, отговорът е необходимо да се потърси в създаването на повече медийни формати със съдържание, ориентирано двупосочно – и към хората със слухови дефицити, и към широката общественост. Препоръчително е в създаването на такова съдържание да вземат участие хора със слухови дефицити, за да бъдат налице улесненият достъп, пълното включване и политиките на недискриминация.

Скъпи читатели, във връзка с необходимостта от създаването на нови медийни формати, "Ние ви чуваме" предприема реализация на свой проект, който зрее отдавна, катализиран от резултатите на анкетното проучване. Повече подробности за него очаквайте скоро.

Пълен доклад с резултатите от анкетното проучване (свалете PDF)

Автори на текста: Христина Чопарова, Николета Дасалова

Изображения: скрийншотове от анкетното птроучване

Cдpyжeниe HЦAK "Hиe ви чyвaмe" e нocитeл нa изĸлючитeлнитe пpaвa дa пyблиĸyвa тaзи cтaтия

 

Оценете
(1 глас)
Прочетена 1286 пъти