Сряда, 29 Април 2020 15:54

Как хората със слухова загуба поръчват храната си?

Публикувана от

Храната е базова потребност, a поръчването ѝ е по-специфичен акт при хората със слухова загуба. Как се преодоляват комуникационните бариери при поръчка на храни и напитки от нечуващи клиенти? Как са решени въпросите с обслужването на хора със слухова загуба в заведения за хранене у нас и по света? На тези и още въпроси отговаря настоящата публикация, без претенции за изчерпателност.

От значение при поръчването на храна от хора със слухова загуба са няколко фактора – страната, вида на заведението, наличните опции за поръчка, слуховият статус на клиентите и предпочитаното от тях средство за комуникация. За взаимното разбиране и доброто обслужване е необходимо да се познават някои особености на комуникацията с нечуващи.

Хората, родени глухи, имат специфичен начин на говорене, често не достатъчно разбираем. Бидейки хора с тотална липса на слух, те предпочитат да ползват предимно езика на знаците и по-малко (до никакъв) говор и/или устна артикулация. Това затруднява поръчването на храна и напитки, но все пак има начини, по които глухите се справят. В ресторант обикновено посочват в менюто съответното ястие и могат да напишат на лист, ако не желаят някоя от съставките му да бъде в поръчката, или желаят да се добави в определено количество друга съставка. Когато пазаруват храна от заведение за бързо хранене, обикновено посочват от витрината вида на желаната храна и указват с пръсти количеството. Могат също да напишат на лист (или в телефон) предпочитанията и поръчката си. Така обслужващият персонал се ориентира за избора им. Честа опция е ползването на онлайн жестов преводач, който се явява посредник за свръзка по телефон между глухия човек и персонала.

Хората с придобита глухота обикновено разчитат по устни. Голяма част от тях са получили образованието си в чуващи семейства и в масови училища, поради което са в състояние да правят поръчките си устно и без жестов език. Тъй като слуховата загуба е скрито състояние, а съществуват и погрешни стереотипи, много често обслужващият персонал изпитва съмнение доколко клиентът не чува, след като говори. Тежкочуващите хора обикновено правят поръчките си устно, като причина да не бъдат разбрани може да е прекомерно шумната среда (ако заведението е на открито), или силната музика в самото заведение. Много от хората с придобита глухота ползват технически средства  като слухови апарати или кохлеарни импланти, и това им позволява по-лесно да боравят с опциите за поръчки по телефон, онлайн поръчки, доставки по вайбър и/или други мобилни приложения. В немалко случаи в смесени компании от хора с различна степен на слухова загуба, тежкочуващите поемат отговорност да направят поръчката за останалите, за да се спести време и да се улесни взаимното разбиране. 

Обслужващият персонал на заведенията обикновено не отказва съдействие и има любезно отношение към клиентите със слухова загуба. Някои от тях, в стремежа си да разберат по-добре нечуващите хора, записват поръчката им на лист, след което молят за обратна връзка, преди да я въведат в системата, за да са сигурни, че са разбрали добре желанията на клиентите си. В други случаи самите заведения наемат служители със слухова загуба, които владеят жестов език, за да обслужват нечуващи клиенти. По наблюдения на служители в заведения за обществено хранене в САЩ, хората със слухова загуба съвсем не са толкова беззащитни или неспособни да се справят, когато се налага да направят поръчка на храна. И се справят според комуникационните си потребности и ниво на образованост, култура и възпитание.

В някои държави като Австрия например, има заведения, където менюто може се избира от сензорен екран на плота, храната се приготвя от роботи, а клиентите могат дори да наблюдават на екран как става това (спр. "Моята история", 2019). Съществуват и заведения, които са специализирани за клиентела със слухови дефицити. Такова е например Chipotle, верига за бързо хранене в САЩ, която набира популярност във Вашингтон, окръг Колумбия. Това не е случайно, тъй като това е районът с най-голяма концентрация на глухи хора заради университета Галодет. Мексиканската такерия Chipotle, която първоначално отваря врати в Сан Франциско, сега има верига заведения навсякъде из Съединените щати. Глухите хора могат да избират храната си там със сензорни екрани, напитките са на самообслужване и по този начин са сведени до минимум евентуални комуникационни затруднения.

Няма данни в България да са извършвани проучвания на хранителните навици и потребности на нечуващите хора, за да се прецени как и откъде поръчват, как се справят и какво отношение получават, какви са съществуващите опции за улеснение на доставките и поръчките на храна за хора със слухова загуба на територията на страната. Подобно проучване би могло значително да улесни бизнесите у нас в обслужването на техните нечуващи клиенти.   

Поради извънредната ситуация с разпространението на COVID-19 много ще измени реалността за хранителния бизнес и заведенията за хранене навсякъде по света. Определено съществува тенденцията да се наложи повече технологичност в обслужването, както и повече опции, съобразени с хората без слух. Това поставя в нова светлина всички последващи проучвания, тъй като безпрецедентната обстановка ще повлияе не само върху функционирането и обслужването на заведенията за хранене, но и върху потребителските навици на хората със слухова загуба.

Христина Чопарова

Изображение: Punkchef

Оценете
(2 гласа)
Прочетена 5752 пъти