Петък, 05 Март 2021 11:03

Достъпност на изборния процес до избиратели със слухова загуба

Автор:

Остава само месец до датата на провеждане на новите парламентарни избори в България, насрочени от президента Румен Радев на 4 април 2021 г. Гражданският вот ще определи състава на 45-тото поред Народно събрание, за което предстои да бъдат избрани нови народни представители. Време, в което всички кандидати имат възможност да представят себе си пред българските избиратели, а гласоподавателите – да прецизират своя избор. Доколко обаче представянето на кандидатите е съобразено с правото на достъп до информация относно изборната подготовка и процеси за граждани със слухова загуба? 

Днес повече от всякога съвременният български гражданин има потребност да вярва, че народните представители, които избира, действително ще отстояват правата му. По-големият диалог на кандидатите с гражданите не само е желателен, но е необходимо да се гарантира, че фокусът на изборната кампания не пренебрегва онези избиратели, за които достъпността до подготовката и самия изборен процес е затруднена в комуникационно, архитектурно или друго отношение.

Още повече това е от значение в условията на засилени противоепидемични мерки, които допълнително усложняват ситуацията за нечуващите граждани заради носенето на плътни маски, които не просто затрудняват разчитането по устни и цялостното разбиране, но и правят комуникацията абсолютно невъзможна. По същия начин стои въпросът и с медийното отразяване, при което репортери на открито говорят през маски пред микрофоните – абсурдността е очевидна както от здравна, така и от комуникационна гледна точка.

С оглед предстоящите парламентарни избори през м. Април е от решаващо значение да се гарантира, че правата на нечуващите избиратели в България за политическо участие са спазени както преди, така и по време на изборния процес. Затова всички кандидати и техните партии имат отговорността да гарантират, че информациите им ще са достъпни за всички избиратели със слухова загуба, за да могат те да вземат напълно информирано решение, преди да упражнят правото си на глас.

Ще припомним, че нечуващите хора пребивават в състояние на пълна или частична тишина. Това са лица с вродена или придобита слухова загуба, които съставляват нечуващата общност в България. Те се разделят условно като слухов статус на глухи, тежко чуващи, оглушали и лица със слухови затруднения. Съобразно слуховия им статус са и средствата им за комуникация и достъп до информация. Глухите хора използват естествената версия на жестовия език, тежко чуващите – калкиращата, а всички те, наравно с оглушалите лица и лицата със затруднения в чуването, са ползватели на субтитри. Разчитането по устни е характерно за всички нечуващи, тъй като устното артикулиране е в основата на всяка реч, дори ако е безгласова.

Затова е необходимо кампанията за нови парламентарни избори да притежава по-висока достъпност и включване на гласоподаватели със слухови дефицити. По този начин ще се гарантират политиките на пълно включване, при които кандидатите ще достигнат до всички нечуващи избиратели, а благодарение на по-добрия достъп, последните ще имат и по-ефективното участие във вота. Съобразно политиките на пълно включване, предприети на европейско ниво, е необходимо и българските кандидати в предизборните си кампании да осигурят достъп на избирателите със слухова загуба или затруднения, като предоставят информация чрез естествен, чрез калкиращ жестов език, субтитри, надписи и всички визуални средства, за да се гарантира, че са покрити комуникационните потребности на цялата нечуваща общност.

За глухите носители на естествения жестов език, както и за тежкко чуващите ползватели на калкиращата му версия, преди и по време на избори е нужно:

  • Материалите от изборния процес (програми и представяния на кандидатите) да бъдат достъпни в съответните сайтове както чрез текст, така с видеа с жестов език в неговата калкираща или естествена версия. 
  • При публични политически дебати, срещи на кандидати, митинги и др., е необходимо да бъдат осигурени преводачи с калкиращ жестов език и тълкуватели с естествен, за да могат глухи и тежко чуващи избиратели да взаимодействат с политическите кандидати.
  • При медийни изяви, при които е осигурен достъп чрез езика на знаците,  е необходимо да се гарантира, че преводачите и тълкувателите представят информацията качествено, т.е., има пълно покритие както чрез естествения, така и чрез калкиращия жестов език, за да бъде политическата информация достъпна както за глухи, така и за тежко чуващи.
  • Съгласно принципите за недискриминация, жестовите преводачи и тълкуватели се ангажират и по време на изборния процес,  за да се гарантира, че обясненията за него, процедурите за гласуване, указания и процеси за провеждане, ще са качествено предоставени на нечуващите избиратели.
  • Да бъде нает или обучен персонал, притежаващ умения да подпомага чрез жестов език избирателите в изборните секции. 

Въведен едва отскоро законово в България, жестовият език в неговите версии все още не е достатъчно добре познат от широката общественост и от народните представители, за да бъде използван в политиката като инструмент за достъпност. Все пак е добре да се предприемат стъпки в тази насока, доколкото позволяват сроковете и възможностите за осигуряване на съответния жестов превод. Необходимо е да може да се гарантира, че тази визуална система от знаци няма да бъде използвана за злоупотреби заради масовото ѝ непознаване. 

За ползвателите на субтитри, надписи и визуални средства за комуникация е необходимо:

За да бъдат сведени дo минимyм зaтpyднeниятa в дocтъпнocттa за хopaтa cъc cлyxoви дeфицити, ĸoитo нe ca пoтpeбитeли нa жecтoвия eзиĸ, е препоръчително осигуряването на субтитри, надписи, както и аудио-визуални средства и нови технологии в предизборните кампании.

  • Материалите за изборния процес (профрами, съобщения и представяния на кандидати) в съответните сайтове и публични платформи е необходимо да включват възможно най-подробно визуално съдържание – текстове, снимки, инфографики, схеми, диаграми и др.
  • В медийни изяви освен езика на знаците е задължително и включването на субтитри и надписи, за да се гарантира, че информацията е достъпна и за хората със слухова загуба, които не ползват и не разбират жестов език, но боравят със субтитри и разчитат по устни.
  • Надписите и субтитрите следва да са с най-високо качество, а при невъзможност да бъдат включени във видеата на кандидатите или други видео материали, да бъдат под формата на точно предадена текстова транслация, придружаваща видеото. Необходимо е да се гарантира, че има съответствие между казаното и написаното, както и възможност за споделяне на материали в социалните мрежи.
  • Надписите и субтитрите в реално време са задължителни за всички събития.  
  • В избирателните секции цялата информация, указания и ред на процедурите е добре да бъде указана с текстови съобщения и по начин, улесняващ достъпа и разбирането за нечуващи.  

Политиките за пълно включване и достъпност са крачка напред към изграждането на доверие между гласоподаватели и кандидати, както и заявка за взаимна чуваемост в бъдещата работа на новите народни представители.  Бъдеще се гради само ако има заедност, в която никой не е пренебрегнат.

Автор на текста: Христина Чопарова

Cдpyжeниe HЦAK "Hиe ви чyвaмe" e нocитeл нa изĸлючитeлнитe пpaвa дa пyблиĸyвa тaзи cтaтия

Оценете
(2 гласа)
Прочетена 684 пъти