Четвъртък, 24 Септември 2020 10:29

Международна седмица на глухите 2020: Ден 4 - Правно признаване на жестовите езици на национално ниво

Автор:

В рамките на Международната седмица на глухите (21-27 септември 2020) темата за правното признаване на жестовите езици на национално ниво е разгледана в Ден 4. Легализирането на жестовия език в националните законодателства е акт, който все още не е изпълнен от редица държави, сред които и България. Защо е от значение да се извърши правно признаване на жестовия език/ци на национално ниво?

Уганда е първата държава в света, която признава законово като национален своя жестов език още през 1995 г. Оттогава само приблизително 50 държави официално са предоставили на жестовите си езици законов статут наравно с говоримите национални. Това е по-малко от 25% от 193-те държави - членки на ООН.

Национални кампании за признаване на жестовите езици са основна застъпническа дейност на много национални асоциации на хора без слух по света. Тези асоциации работят в партньорство с нечуващи активисти и с академични общности, водени от общата цел да се постигне юридическо признаване на жестовия език на национално ниво в държавата. Според СФГ, жестовите езици заслужават пълно признаване чрез законодателството на една държава като малцинствени езици на страната, но с равен на говоримите езици статут. 

Правното признаване на жестовите езици като национални е първата стъпка по пътя към постигане равноправие за хората без слух. Следователно правителствата имат правно задължение да гарантират признаването като първа стъпка към включването на Глухите малцинства в обществения живот на страната. Легализацията на жестовия език може да даде възможност за реализиране на най-основните права на нечуващите хора, правата за достъп до всички области на обществото наравно с другите чрез езика на знаците.

България е една от държавите, която все още не е признала законово жестовия език. Като член на ЕС от 1 януари 2007 и като държава, ратифицирала Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (22 март 2012), страната има задължение към всички свои граждани със слухова загуба (Глухи, тежкочуващи и оглушали), които са ползватели на жестов език в различна степен и в различни негови версии (граматична и аграматична), да легализира жестовия език на национално ниво в изпълнение на План 2015-2020 според КПХУ.

През 2017 г. бе направен първият опит за легализация чрез първия проект на Закон за българския жестов език, внесен в Парламента на 17 май 2017 г., и отхвърлен на първо четене от НС на 7 юни 2017 г. Вторият проектозакон с дата на откриване 6.08.2020 г., бе поместен в Портал за обществени консултации на Министерски съвет и с краен срок за обществени мнения до 8.09.2020 г.

Вчера, 23.09.2020 г., по повод Международния ден на жестовите езици, отбелязван ежегодно в рамките на инициативата "Международна седмица на глухите”, бе медийно оповестено, че правителството предлага създаването на Закон за българския жестов език. Очаква се развитие по темата.

Основните препоръки за легализация на национално ниво от световни и европейски организации е узаконяването да става с оглед националните особености на държавата. Законовото признаване, според Световната федерация на Глухите, дава възможност на хората без слух на равни възможности във всички области на живота.

Автор на текста, с превод от английски: Христина Чопарова

Изображение: СФГ (източниците са представени с референтни връзки в статията)

Cдpyжeниe HЦAK "Hиe ви чyвaмe" e нocитeл нa изĸлючитeлнитe пpaвa дa пyблиĸyвa тaзи cтaтия

Оценете
(1 глас)
Прочетена 766 пъти