Неделя, 27 Септември 2020 09:24

Международна седмица на глухите 2020: Ден 7 – Подписвам се за човешки права

Автор:

Световната федерация на глухите отбелязва Международната седмица на глухите 2020 в последния ден от инициативата си с темата „Потвърждаване на човешките права на Глухите хора“ (Reaffirming Deaf People's Human Rights). Във връзка с това е създадена Харта на СФГ, която може да бъде подписана както от отделни лица, така и от държавни и неправителствени организации.

Правата на човека са съвкупност от взаимосвързани и неотменими права, присъщи на всяко човешко същество, независимо от неговата националност, местоживеене, пол, национален или етнически произход, здравен статус, религия, култура или език. Всички хора имат право да упражняват своите човешки права без дискриминация.

Правата на човека са граждански (право на живот), политически (право на участие в обществото), икономически (право на труд), социални (право на образование), културни (право на принадлежност и използване на жестови езици), и колективни (право на развитие и самоопределение), с водещите принципи на равенство и недискриминация. Тези права са неделими и взаимозависими. Това означава, че не е възможно да се изолират само няколко от целия набор човешки права. Подобряването на едно право подобрява и останалите права. По същия начин лишаването от едно право засяга неблагоприятно останалите.

Как е приложимо това по отношение на хората без слух и жестовите им езици?

Това са единствените езици, които Глухите, тежкочуващите и оглушалите хора могат да използват без усилие и по избор, като единствен начин да участват и да бъдат напълно включени в своите общности. Правото на жестов език и на принадлежност към тиха общност е културно човешко право. Правото на жестов език също е свързано със социалното и икономическо право на хората без слух да получават качествено образование на национален жестов език и да работят в приобщаваща среда.

Предоставянето на квалифициран и акредитиран превод от и на жестов език е начин да се гарантира равенството и недискриминацията на глухите хора в правото им на достъп до всички сфери на обществото.

Като правозащитна мярка, СФГ създава Харта „Жестовият език – право на всеки!”, която може да бъде подписана онлайн както от отделни лица, така и от държавни и неправителствени организации. Хартата е достъпна в официалната страница на Световната федерация на глухите и съдържа както видео жестирана информация от президента Джоузеф Дж. Мъри, така и поле за директно подписване.

Автор на текста, с превод от английски: Христина Чопарова

Изображение: СФГ (източникът е посочен и с референтни връзки в статията)

Cдpyжeниe HЦAK "Hиe ви чyвaмe" e нocитeл нa изĸлючитeлнитe пpaвa дa пyблиĸyвa тaзи cтaтия

 

Оценете
(1 глас)
Прочетена 792 пъти