Петък, 18 Ноември 2022 17:12

НЦАК Ние ви чуваме гостува на радио Брайл ФМ (ВИДЕО)

Автор:

На 7 ноември 2022 г. Национален център за алтернативна комуникация „Ние ви чуваме“ гостува на социалното онлайн радио Брайл ФМ, по покана на генералния директор Владислав Кацарски и изпълнителния директор Анелия Велинова. Един диалог за алтернативната комуникация, за знаково базираното общуване, абсурдите в Закона за българския жестов език и отговорността ни да отстояваме коректното и истинното.

Специализираната медия „Ние ви чуваме“ е вече Национален център за алтернативна комуникация, и като сдружение с нестопанска цел в обществена полза продължава мисията си да информира широката общественост по въпросите за нечуващата общност и комуникацията с нейните представители.

Пред водещата Анелия Велинова, в качеството си на председател на НЦАК „Ние ви чуваме“, споделих със слушателите на радио Брайл ФМ какви са отговорностите ни като сдружение, наследени от специализирана медия с над 13-годишно присъствие в публичното пространство.  

Професионалният жестов превод в ефир бе извършен от Камелия Ангелова за нуждите на достъпността на видеото до зрители, ползващи език на знаците.

Разговаряхме за културните групи в българската нечуваща общност, които не са репрезентирани коректно в Закона за българския жестов език. Законът е таргетирал и приоритизирал по културен признак само Глухите носители и потребители на естествения жестов език.

С това е създал заблудата, че цялото нечуващо гражданство на държавата се състои предимно от Глухи, и е внушена мащабност на „глухата общност“, което не отговаря на истината. Така се затвърждават стереотипи и стигми, а нечуващата общност не е разгледана в нейното разнообразие от култури и език.

Разговаряхме за жестовия превод и видовете му спрямо културните групи потребители в нечуващата общност, както и за унизителната роля, в която изискванията, наложени от ЗБЖЕ, поставят дългогодишни преводач-тълкуватели.

Включително за абсурда „Глух преводач“. "Преводач" не е съотносимо към Глухо лице, тъй като нито едно такова не е в състояние да извършва самостоятелен и точен пренос на информация, какъвто е смисъла на превода. Навсякъде по света нечуващите лица са „препредаващи тълкуватели“, тъй като жестовият им пренос не е дословен и идва през посредник (жестов суфльор или аутокю).

Споделих също, че информацията в специализираната медия „Ние ви чуваме“ е плод на над 30-годишен личен опит и 15 години професионален опит като журналист с практика в множество печатни и онлайн медии. Като лице с придобита след травма слухова загуба, преминало последователно от чуващата култура през тежко чуващата, до оглушалата, имам привилегията да познавам в дълбочина характеристиките и комуникационните потребности в нечуващата общност. 

Интервютата с наши и чужди специалисти, както и целия опит, приложен в над 650 статии в 26 рубрики, представлява благодатна среда за знания, от която през годините са се (въз)ползвали множество потребители на медията, единствената по рода си у нас. Този опит остава валиден и приложим чрез дейностите на сдружение НЦАК „Ние ви чуваме“, както и заради доверието, на което продължаваме да се радваме сред читателите си в България и по света, партньори и институции.

Желаем единствено да се създават работещи политики и нормативи, които не изключват никого, нито игнорират европейското законодателство, регламенти и добри практики, които са съотносими и към нашата българска реалност.

Транскрипция на интервюто - в сайта на радио Брайл ФМ. Цялото интервю може да видите и чуете по-долу:

Изказваме искрена благодарност на социалното радио Брайл ФМ за партньорството и възможността да бъдем чути!

Автор на текста и колаж: Христина Чопарова

Снимки: Катя Андреева (оператор в Брайл ФМ)

Сдружение НЦАК „Ние ви чуваме“ е носител на правото да публикува тази статия и снимковите материали към нея.

Оценете
(1 глас)
Прочетена 379 пъти