Петък, 01 Април 2016 03:00

Севина Хаджийска: Малките деца със слухова загуба възприемат света предимно чрез очите си

Автор:

Първата стъпка преди училище винаги е детската градина. Достатъчно трудно е, когато си дете, но още по-трудно е, когато си дете без възможност да чува. Тогава предучилищното обучение се превръща в особено отговорна дейност, предвид специалните потребности на малчовците със слухова загуба. 

Обучението на деца със слухови дефицити в предучилищна възраст в България започва преди 60 години. За тези години се е изградила една много добра методика и практика в слухово-речевата рехабилитация. Но за съжаление, никога досега не е било издавано специализирано помагало, учебник или тетрадка за тези децата в предучилищна възраст.

За повечето деца в общообразователните учебни заведения помагалата са по метода БЕСЕДА, което спрямо нечуващите деца е неприложимо, затова е нужно да се онагледят изучаваните думи и понятия. Малките деца със слухова загуба възприемат света предимно чрез очите си, и затова гаранция за успешно обучение при тях се явява възможността да могат да свързват думите с образи.

Това са и причините, поради които Севина Хаджийска, групов слухово-речеви рехабилитатор от 2003 г. в Средното специално училище и детска градина за деца с увреден слух „Проф. Дечо Денев”, създава книжката за упражнение „Реч! Лесна! Сладка! Омайна!”.  Книжката е подходяща за индивидуална работа както в групови занятия, така и у дома.

Тя е работна тетрадка, каквато има всяко дете, и главната идея за нейното отпечатване е да представи нагледно говоримия материал, за да могат децата със слухови дефицити да обогатят активния и пасивния си речник, както и да развият диалогичната реч. Съдържанието по Произношение и Развитие на слуха и говора е съобразено с методиката за работа с деца със слухови затруднения, както и със Специалните учебни програми за обучение и развитие на деца със слухозагуба в предучилищна възраст на МОН.

Книжката е отлично помагало не само за тях, но и за деца с нарушение в звукопроизношението, както и за деца със затруднения при четене и писане.

В детската градина се обучават деца от 2 до 7-годишна възраст, казва Севина Хаджийска, – като главните цели на обучението са децата със слухова загуба да получат добро образование и възпитание, да развият оптимално слуховото възприятие и речта си, да придобият умения и средства за общуване, и да достигнат оптимално ниво на училищна готовност. Децата в детската градина към училището много обичат музиката и танците, затова с голямо удоволствие и желание участват в синхронно пеене и танци с жест и мимика.”

Севина Хаджийска води и занятия по Развитие на слуха и говора – специален предмет, в който се извършва целенасочено развитие на слуха и речта, обогатяване на пасивния и активен речник, развитие на умения за отчитане, диалогична реч и ограмотяване.          

Занятията са обвързани с различни теми от ежедневието, разказва Хаджийска, – и сложността на материала се дозира според нивото на групата и според индивидуалните възможности на отделното дете. В планирането и изпълнението на целите и задачите се придържам към  метода “Тотална комуникация” – в него се включват реч, отчитане, слухови възприятия, указателни жестове, дактил, жестомимичен език, тактилно – вибрационна чувствителност”.

Тържества в детската градина са едни от най-емоционалните събития както за децата, така и за родителите им. За всяко събитие се подготвя разнообразна програма. Стихотворения, драматизации, песни и танци. „Чрез драматизациите децата изучават българските народни приказки, развива се артистичността им, умението за синхрон и работа в екип, развитие на речта и т.н. През годините сме играли „Дядо и ряпа“, „Коледа в гората“, „Дядовата ръкавичка“, „Пилето и патето“, споделя рехабилитаторът.

Севина Хаджийска завършва 2003 година висшето си образование със специалност „Слухово речева рехабилитация“ във Факултета по начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент Охридски”.

От септември същата година става базов учител там, а през 2006 защитава магистърска степен по „Детска и юношеска психология“ във Философския факултет на университета. Жестовия език усвоява чрез успешно завършен практически курс в СГБ през 2004, а от септември 2014 г. е член на ЕКПО към РИО София. Преди няколко години тя участва в работна група към МОМН за изготвяне на учебните програми по специалните предмети за обучение на деца с увреден слух.

Хаджийска има няколко интересни теми, разработвани през годините: „Обучение на деца с увреден слух в детската градина – според вида слухопротезиране”, Аз ще бъда ученик” (филм – история на дете с кохлеарен имплант), „50 години Детска градина за деца с увреден слух”юбилейна презентация „Традиции и иновации в обучението на деца с увреден слух в предучилищна възраст“,Игрови ситуации за най-малките деца с увреден слух – основа на слухово – речевата терапия“, „Новите технологии в помощ на обучението на  деца с увреден слух”. Книжката “Реч! Лесна! Сладка! Омайна!” бепредставена от Севина Хаджийска на 12-та научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух “Ти чуваш” на 18 март 2016 г.

Интервю и колажи: Христина Чопарова

Изображения: личен архив на С. Хаджийска

Cдpyжeниe HЦAK "Hиe ви чyвaмe" e нocитeл нa право дa пyблиĸyвa тaзи cтaтия

Оценете
(1 глас)
Прочетена 3221 пъти