След информацията, която ви предоставихме за хората без слух и за жестовия език, днес ще предложим на вашето внимание седем полезни неща за жестовия превод, преводача/тълкувателя и неговата роля, калкирането в жестовата комуникация, правото на създаване на нови жестове и причините да се случва "изгубване в превода".

Публикувана в Жестовият език
Понеделник, 28 Ноември 2016 01:10

Преводач или тълкувател?

В област като жестовия език, особено в националните жестови езици, за да бъдат правилно и точно предавани, е необходимо наличие на езиково богатство. То се изразява в това за всяка дума да има релевантен жест, който да я обяснява. Иначе казано - когато жестовият фонд покрива думите от говоримия национален език. Каква е разликата между преводач (translator) и тълкувател (interpreter)? Кога е необходима неговата помощ и на какви морално-етични норми се подчинява един посредник в знаковия език? Кога говорим за наистина качествен професионален пренос на информация от говорим към жестов и от жестов към говорим език? В настоящата публикация разглеждаме тези въпроси в търсене на отговори. 

Публикувана в Жестовият език
Сряда, 03 Февруари 2016 02:00

Професия: нечуващ тълкувател

Нечуващите хора, които работят като тълкуватели на жестомимичен език, са в сравнително нова като област професия. Те обикновено се използват като препредаващи тълкуватели за потребители със специални езикови потребности, или като тълкуватели между два различни жестови езика, или между един национален жестов език и международен такъв. Необходимостта от нечуващи тълкуватели се разраства, но осигуряването на обучение и образование, специално предназначени за тях, някак си не са в крак с нарастващото им търсене. През последните години в Европа са създадени само няколко програми за обучение на нечуващи тълкуватели, научните изследвания в областта е оскъдна, а все още не се разполага с подходящи инструменти за оценяване на уменията им.

Публикувана в Жестовият език