Четвъртък, 25 Август 2022 19:34

Първо общо събрание на сдружение НЦАК Ние ви чуваме

Автор:

По инициатива на Управителният съвет на сдружение Национален център за алтернативна комуникация „Ние ви чуваме” (НЦАК), съобразно устава и българското законодателство, към членовете на сдружението се отправя

 

ПОКАНА

за първото Общо събрание на НЦАК „Ние ви чуваме”

На 14 юни 2022 г. сдружението бе регистрирано като организация с нестопанска цел в обществена полза. За тези три месеца, в които сдружението има юридически статус, бяха набелязани редица дейности, заложени в Програма 2022/23 г., която е необходимо да бъде одобрена и приета от първото Общо събрание.

То ще се проведе в София на 25.09.2022 г. (неделя), на адрес ул. "Граф Игнатиев" 4, при следния Дневен ред: 

  1. Откриване на събранието – 11:00 ч
  2. Одобрение и приемане на Програма 2022/23 за дейностите на сдружението;
  3. Одобрение и приемане на Бюджетна рамка 2022/23 за дейностите на сдружението;
  4. Изменения и допълнения в Устава;
  5. Разни.
  6. Закриване на събранието – 13:00 ч

 

Съобразно Устава на НЦАК, чл. 29 (2), поканата е изпратена по електронната поща в общ мейл до всички членове на сдружението, заедно с материалите по Дневния ред, със срок за запознаване 30 дни преди Общото събрание.

Присъствието е задължително. Заповядайте!

УС на НЦАК "Ние ви чуваме"

Оценете
(1 глас)
Прочетена 292 пъти