Музика

Музика

Музиката и липсата на слух са на пръв поглед взаимно изключващи се. Но не и за Евелин Глени (Evelyn Glennie).