Петък, 18 Юли 2014 03:00

Знанието е сила

Автор:

От 4 до 14 юли 2014 г. Приморско бе домакин на Международния младежки лагер, организиран от Европейския съюз на глухите младежи (EUDY). Младежкият лагер, събрал 85 младежи от 24 евроепейски държави, премина под мотото „Знанието е сила!”. Програмата бе разделена на теоретическа и практическа част. Лекциите и практическите семинари (уъркшопове) бяха провеждани в х-л „Тишина” чрез координацията на организационния комитет (ВОС) към Младежката организация на глухите в България (МОСГБ) и комитет от 16 доброволци, членове на младежки организации от София, Пловдив, Хасково, Бургас и Ямбол. В рамките на международния лагер, на 11 и 12 юли в гр. Бургас бе проведена и Генералната асамблея на EUDY, домакин на която бе Интерхотел България. В зала „Компас” делегатите на асамблеята изнесоха годишния си доклад за 2013 г. и избраха двама нови членове на ръководството си. По единодушно решение на делегатите изборите за нови ръководители бяха отложени за м. септември 2014.

Логото на младежкия лагер и генерална асамблея за 2014 г., както и логото на МОСГБ са дело на Дамян Калчев. Основните теми, залегнали в програмата на лагера, бяха „Подкрепа за младите хора в Европа” чрез Европейска младежка фондация към Съвета на Европа (7 юли), „Стратегии за участие на глухи младежи в политиката” чрез програма „Глухи пирати” (9 юли), и „Билингвитичното образование” в светлината на Конвенцията на хората с увреждания (10 юли). Лектори на мероприятието по тези теми бяха Ева Леман от Европейската младежка фондация към Съвета на Eвропа, Йохан Весман, бивш директор на Европейския съюз на глухите  и Марку Йокинен, президент на Европейския съюз на глухите.

За България бе голяма чест да бъде домакин на събитие от такъв мащаб. Европейският съюз на глухите младежи (EUDY) пише историята си в движение, чрез семинари, асамблеи, комуникация, промотиране на ценности. Това не е просто организация, обединяваща  младежи със слухов дефицит от различни европейски държави, но институция с благородната цел да показва на света, че тези млади хора изобщо не са за подценяване; че имат идеи, че са образовани, можещи, обучаващи се, обогатяващи се и съответно – предаващи нататък на други с тиха съдба.

Поради тази причина и темите, разглеждани на тазгодишния младежки международен лагер, засягаха области като идентичността и културата на глухите, образованието и легализирането на знаковия език, нуждата от владеенето на двуезичие (билингвизъм) и жизненоважното за самочувствието и достойнството на младите глухи позитивно мислене. До 7 юли младежкият лагер премина под знака на културния обмен чрез танци, традиционна кухня и опознавателни дискусии между младежите от 24 държави.

7 юли (понеделник)

Пред младата аудитория в зала на хотел „Тишина” в близост до басейна говори Ева Леман (Eva Lehman) от Германия. 29-годишната лекторка работи за Европейската младежка фондация (EYF) към Съвета на Европа със седалище в Страсбург (Франця). Тя бе и единственият лектор с нормален слух на семинарите, на които следеше темите с интерес. Преводът от английски за нея осъществиха преводачът от знаков език Александър Георгиев от Пловдив и моя скромна милост, която се ангажира и с преводаческа роля в свободното от младежката програма време. Освен че работи в Европейската младежка фондация към съвета на Европа, всеки уикенд г-ца Леман помага на родителите си в семейното им хотелче в едно малко селце на име Оберхармесбах. Тя сподели, че за пръв път, откакто работи за ЕМФ, присъства в младежка организация на глухите с изнасянето на презентация чрез превод от международен знаков език, което за нея е нов и много богат опит. „Надявам се, че информацията, която предоставихме на участниците по време на лекцията, беше полезна за тях и че те ще са любопитни да получат повече информация и да научат повече за възможностите, които предлагаме. Би било чудесно, ако повече организации на глухи се запознаят с нашата фондация, за да можем да си сътрудничим с повече организации, с цел да им се осигури подкрепа.

Европейската младежка фондация подкрепя младежки неправителствени организации, които са изпълнители на младежки дейности от най-различен вид –  международни дейности, пилотни (местни) дейности, както и работни планове, които са едногoдишни програми, съставени от поредица от дейности. Европейската фондация за младежта получава около 300 молби за безвъзмездни средства годишно, заяви г-ца Леман. Фондацията e създадена през 1972 г. и играе ключова роля в дейността на Съвета на Европа, като подпомага сътрудничеството между млади хора в Европа, и спомага да се улесни тяхното активно участие в гражданското общество и вземането на политически решения. За повече от 40 години Европейската младежка фондация е предоставяла помощ и финансиране на младежки дейности, които насърчават правата на човека, демокрацията, толерантността и солидарността. Тя дава на младите хора глас в политическия и демократичен живот и инструментите, от които се нуждаят, за да функционират ефективно в днешните разнообразни общества.

През миналата година ЕМФ е била реструктирана, което леко е изменило и ролята ú в подпомагането на младежките активности. Важно е да се знае какво кандидатите имат за цел да постигнат и какво въздействие и резултати от техните проекти очакват. Бюджетът на ЕМФ се състои от публични средства, а всички приложения са анализирани подробно и оценявани, за да се гарантира прозрачност и отчетност и да се предотврати измама.

Кой може да кандидатства за финансова подкрепа от фондацията? Ева Леман обясни, че това може да бъде всяка международна неправителствена организация, която има присъствие в най-малко седем държави-членки на ЕС, международни мрежи от неправителствени организации със същото присъствие, местни неправителствени и др., като тези организации трябва да бъдат неправителствени и с нестопанска цел, с техни собствени устави, да бъдат ръководени от и да работят за млади хора на възраст 15-30 години, които да работят в  съответствие с ценностите на Съвета на Европа. Не се подкрепят комерсиални проекти, изграждане или закупуване на сгради, туристически и спортни дейности, дейности извън училищни и университетски програми, стипендии и дейности, ограничени до професионално обучение.

Какво се прави? Първо, съответната организация да се регистрира в ЕМФ. Ако регистрацията е потвърдена, заявителите трябва да гарантират, че техните приложения са пълни и подробни преди подаване. Решенията за международни дейности, работни планове и структурни субсидии се вземат от м. юни до м. декември всяка година, а всички останали решения, касаещи пилотни дейности, на всеки 2-3 месеца. За любопитните относно повече подробности, уебсайтът на Европейската младежка фондация е http://eyf.coe.int.

8 юли (вторник)

Нека продължим с другите мероприятия по програмата на младежкия лагер. На 8 юли младите делегати и членове на EUDY имаха възожност да посетят Несебър и Созопол чрез еднодневна ексурзия с автобус. Близостта на приморския плаж, басейнът на хотела и посещението до двата крайморски града внесоха дух на приключение и опознавателна нотка за европейските гости. Съчетаването на полезното с приятното, на теорията с практиката и на сериозността с играта е най-добрата формула за усвояване на мотивиращи знания в един такъв младежки лагер.

9 юли (сряда)

Сутринта на 9 юли предложи на младежите забавна среща с Йохан Весман (Johan Wesemann), с чиято солидна автобиография стартира презентацията му за глухите „пирати”. Той е преподавател в училище за глухи, занимава се със социални мрежи и мениджмънт. От 1981 до 1991 е бил председател на Асоциацията на глухите. Директор на Европейския съюз на глухите от 1992 до 1999 г., и в същото това време – председател на Европейския форум на хората с увреждания. Член на борда на Световната федерация на глухите от 2007 до 2010 г., а днес освен обучаващ глухи „пирати” е и политически съветник по международни отношения в Източна Африка. Обучил е около 3000 студенти и вярва, че притежаващите стратегическо мислене и позитивизъм млади глухи могат спешно да плуват в общественото „море”.

Г-н Весман излъчваше дружелюбие и една особена добронамереност, който действаха положително на аудиторията, още повече и поради приликата на лектора с актьора Тим Робинс („Изкуплението Шоушенк”). За да влезеш в политката и да останеш там, е необходимо да знаеш как се плува в открито море, какво ти е нужно, да имаш пиратски мореплавателски умения за справяне и оцеляване във всякакви ситуации, и най-важното – желание да откриваш нов брегове. Метафоричната презенцатация на Йохан Весман имаше за цел да обърне внимание на младите хора върху необходимостта от един по-различен тип мислене, в който позитивизмът играе водеща роля, тъй като е двигател за успеха и развитието.

Много от глухите хора предпочитат да си стоят в пристанището, защото така са научени – каза той. – В същото време те са привлечени от откритото море, защото по дух са приключенци. Но в открито море не можеш да плуваш с гребна лодчица или малко корабче, нужно е да бъдеш подготвен за всякакви непознати случвания. Океанът (обществото) ви приканва към открития, защото в това е неговата сила, но също така крие и опасности. Какво всъщност ви е нужно?”

Според Весман, най-важното е да познаваш себе си и да знаеш какво можеш. Да се осмеляваш да нарушаваш правилата. Да знаеш какво можеш да постигнеш с екипажа си, отколкото сам. И най-сетне, да имаш дисциплина и да бъдеш изобретателен. Той подчерта ролята на работата в екип и заяви, че за да се подобри качеството на живот на младите глухи в обществото, те трябва да се научат как могат да увеличат влиянието си в това общество и в правителството. За да се случи това, те трябва да бъдат добър екип(аж). А за да бъдат добър екип(аж), е нужно да знаят как могат да се справят с всички останали.

В последвалия следобеден уъркшоп (практически семинар) Йохан Весман раздели младежите в залата на групи. Темата бе „Позитивната визия на глухата общност пред чуващата общност”, а целта – активен принос на младите глухи в себепредставянето. В рамките на своите групи те трябваше да отговорят и на два съществени въпроса, касаещи не само групата като цяло, но и всеки от тях поотделно като личност: От какво се нуждая? Как ще го постигна?

Радващо и обнадеждаващо бе да се види как младежите с различна степен на слухови дефицити следят внимателно всяка дума, вземат дейно участие, задават въпроси, активно и с готовност се включват в работните групи. За тях просто не можеше да се каже, че страдат от липса на достатъчно концентрация, дори напротив, обединени от ентусиазма и желанието си за общуване те всъщност излъчваха сила поради сплотеността си и нагледно демонстрираха що е то екип(аж). Знанието наистина е сила.

10 юли (четвъртък)

За 10 юли бе отредена прекрасната среща на младежите с д-р Марку Йокинен, изпълнителен директор на Финландската асоциация на глухите и президент на Европейския съюз на глухите. Ако очаквате да чуете, че при толкова титли пред аудиторията е застанал сух и скучен човек, ще бъдете в дълбока грешка. Марку Йокинен е всичко друго, но не и това. Комуникативен, обаятелен и шегуващ се, той без усилия задържаше вниманието на младежите, докато се опознаваше с тях в движение, задавайки им въпроси за техните имена, възраст и държави.

Той е на 55, но както сподели, се чувства на 20. Скандинавец по националност и по дух, г-н Йокинен счита, че основният проблем в успеваемостта на младежите се явява тяхната ниска себеоценка – мнение, което бе споделено и от останалите лектори. Г-н Йокинен не е за пръв път в България. Като президент на Европейския съюз на глухите неговата роля в Генералната асамблея бе да води, представя, координира и разяснява в процесите на годишно отчитане и последващите избори в ЕUDY.

Още в началото на лекцията си той помоли младите да се групират кръгово около него, за да могат всички да имат добра видимост към презентационния екран и него самия. Динамичното ниво на общуване на д-р Йокинен превърна лекцията му в събитие. Като върл защитник на билингвизма, той неколкократно подчерта, че е чудесно, когато жестовият език се комбинира от речева артикулация, писане и четене, без обаче да задълбава в ненужни спорове кой от езиците е първи или втори. За председателя на финландската асоциация на глухите билингвизмът обединява двата езика като важно умение, без да ги степенува или разделя, те са еднакво важни като част от билингвистичната култура.

Младите хора общуваха с лектора свободно и с ентусиазъм, с доверие и желание да споделят собствен опит. Харизмата на г-н Йокинен, както и на г-н Весман, притежаваха онзи магнетичен заряд, способен да привлича други енергии за обща кауза и да ги мотивира за действия.

Мултикултурната тематика и мултикултурните умения, убеден е Йокинен, ще помогнат на младите хора със слухови дефицити да успяват в живота си. Той подчерта също, че е много важно за тях да имат позитивно мнение както за себе си и своята култура на глухи, но образовани хора и билингвисти, така и да вярват в уменията си.

За "Ние ви чуваме" свои виждания споделиха д-р Йокинен и Бенджамин Буш, член на УС на Европейския младежки съюз на глухите.

Текст, колаж и снимки: Христина Чопарова

Фото кредит: Александър Добрев

Cдpyжeниe HЦAK "Hиe ви чyвaмe" e нocитeл нa право дa пyблиĸyвa тaзи cтaтия

Оценете
(1 глас)
Прочетена 2197 пъти