Камелия Ангелова

Преводач от и на жестов език

С дългогодишен опит в езика на знаците, Камелия съчетава превеждането с работата си като специализирана охрана. Изразителните си жестове дължи на пантомимата, която завършва в НАТФИЗ. С „Ние ви чуваме” реализира редица събития с жестов превод, едно от които първата Национална изложба на художници със слухов дефицит по повод 10-тия юбилей на сайта.