За студентите със слухови дефицити в други държави (Дания например), са положени усилия, за да се чувстват в максимално комфортна учебна среда, в зали с подходяща акустика и екрани.

Съобразявайки се с факта, че в курса има слухоувредени студенти, преподавателите спазват няколко елементарни, лесно изпълними и много полезни правила:

  • Говорят бавно, като обясняват колкото се може, по-образно материала. На екраните лицето на преподавателя се вижда ясно от всички студенти, когато банките им са разположени амфитеатрално. Терминологията се обяснява отделно, след основните лекции.
  • Позволява се присъствието на преводачи с жестомимика, които имат осигурен удобен стол и почивки в определени интервали от лекционния процес.
  • Не пишат на дъската и не обясняват едновременно, за да не застават с гръб към студентите, така че да могат да бъдат лесно разчитани.
  • Осигуряват предварително подготвени лекционни материали и записки на всички студенти със слухови увреждания в курса, за да не се получава изоставане при усвояването на материала.
  • Изхождайки от факта, че студентите със слухови дефицити трудно взимат участие в дискусии, поради бързата смяна на теми и въпроси са намерили лесно разрешение. Столовете се подреждат в кръг така, че всеки да може да вижда всеки. С помощта на молив или топка се дава възможност за постепенни изказвания, като никой няма право да прекъсва изказващия се, докато той не прехвърли топката или молива. Така вниманието бива насочвано, за да има изслушване и по-лесно разбиране на поставените въпроси.
  • Преподавателите се стремят да не „замърсяват” аудиторната среда с излишни шумове. Повечето студенти със слухови дефицити носят помощни средства (слухови апарати) или кохлеарни имплантанти, които са чувствителни към определени дразнещи и натоварващи ги звуци.

Би било добре, ако и у нас се въведе подобна система, която би улеснила студентите и би мотивирала младите хора със слухови увреждания за учебни занимания, без да се чувстват пренебрегнати или комплексирани от невъзможността да чуват.

Христина Чопарова

Изображение:Worldandmedia