Хърватската асоциация за култура, изкуство и туризъм за глухи и тежкочуващи хора “Светът на тишината”  тази година е партньор на ISTO (Международна организация за социален туризъм) в провеждането на 26-ти Конгрес на Световния социален туризъм, който ISTO организира на всеки две години в различни държави.

Асоциацията “Светът на тишината” и Международната организация за социален туризъм, заедно с държавните институции в Хърватия, ще проведат Конгреса в Загреб от 18 до 21 октомври 2016 г., в хотел „Интернешънъл”.

Хората с увреждания, както и хората с увреден слух, играят голяма роля в социалния туризъм. Темите, които ще се разглеждат на тазгодишния Конгрес, са групирани в три раздела: „Достъпен туризъм за всички”, „Социални политики, двигател за растежа на туризма” и „Туризъм за развитие на регионите и устойчивост”.

По думите на Жан Марк Миньон, президент на Международната организация за социален туризъм, този конгрес ще бъде пряко продължение на предишното издание, проведено в Сао Пауло, като предизвикателството ще е да се разшири обхвата на дейност и визията на социалния туризъм, както и да се разгледат връзките между туризма и включването в тематичните сесии на конгреса.

Организаторите приканват за запознаване с условията, участието, организацията, таксите и цялата необходима информация на уебсайта на Конгреса.

Превод от английски и колаж: Христина Чопарова