Членовете на общности на глухи хора във всяка страна имат правото да използват езика на знаците като техен основен език във всички сфери на живота, като чрез него се опазва и развива културата на глухите.

Президентът на Световната федерация на глухите (WFD) Колин Алън и президентът на Унгарската асоциация на глухи и тежкочуващи (SINOSZ) Адам Коща, който е и член на Европейския парламент, се надяват на сериозна подкрепа от страна на унгарското правителство по въпросите, свързани с признаването на езика на знаците.

От 8 до 10 ноември 2017 година Будапеща ще бъде домакин на Третата международна конференция на Световната федерация на глухите под надслов „Пълно включване с езика на знаците”. На тази конференция ще се разглеждат различни теми, свързани с двуезичното образование, жестовия език в семействата, глухите служители на пазара на труда, комуникацията без бариери, новите революционни информационни технологии в подкрепа на хората без слух, както и участието на нечуващи хора в процесите на вземане на решения.

Любопитен факт е, че конференцията съвпада с юбилея на Унгарската асоциация на глухите и тежкочуващите, която през 2017-та ще закръгли 110 години. Това е и най-старата организация, представляваща интересите на хората с увреден слух в Унгария. Самата Унгария е първата страна, която подписва и ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Факултативния протокол към нея през 2007 година.

В официална страница в сайта на СФГ, посветена на конференцията, може да се видят два видеоклипа с жестов език с информация за събитието, както и цялостна и подробна информация за темите на конференцията, организаторите, транспорта, локацията.

Превод от английски: Христина Чопарова

Изображение: СФГ