За да започне една промяна, тя започва първо във всеки човек. Едва след това, покрай неговите действия, започва да се проявява и в света. Но за да има възможност която и да е промяна да се случи, трябва да са налице условия -  и едно от тях е готовността да гледаш на нещата по различен отпреди начин. Мисълта води след себе си действието, а не обратното.

Замисляли ли сте се, че когато се даде име на нещо, то се облича в образ? Тогава по каква логика някой бива определян като „човек с увреждане”, а после са налице очаквания за приемане, които логично не се реализират? Замисляли ли сте се, че конкретният човек не би определил себе си като увреден, ако бъде запитан дали се чувства така? Тогава защо трябва да е принуден да носи такова определение и да бъде приеман в такава светлина? Думите задават и отношението.

Докато обществеността продължава да има към различните хора отношение като към непригодни, увредени (и прочее паразитни изрази), не може да се случи чуваемост и да е налице приемане, включване и най-вече, равнопоставеност. Със самото им определяне като увредени, хората са поставени извън всякакво равенство. То не може да се случи, докато не бъде премахната бариерата на думите-паразити.

Затова отправната точка, от която трябва да започне промяната, е разбирането, че точните думи и изрази задават правилното отношение и обществени нагласи. И „хора с увреждания” не е от тях. Призивът е акцентът да пада върху човека, не върху увреждането. Но докато продължава думата „увреждане” да се използва наравно с думата „човек”, няма да бъде налице нужната обективност спрямо неговите качества, потенциал и възможности. Докато акцентът е върху „хора с увреждания”, които всеки пренебрегва, се култивира масово съчувствие, напълно излишно в контекста на разбирането, че подобен житейски модус не е наказание, а част от израстването на всеки човек. Че това са неговите собствени уроци, които го изграждат, и поради това заслужават възхищение.

Достатъчно е да се погледнат примерите, с които различните хора непрекъснато показват непознати и вдъхващи респект страни на характера си. Надали е нужно да споменавам Стивън Хокинг, емблематичен с посланията си, че същността на човека се простира много отвъд физическата му форма и не се изчерпва с нея. Няма невъзможни неща, има неизпробвани.

Мнозина от вас знаят колко са големи антипатиите ми към  думата „увреждания”, независимо от контекста, в който се поставя. И особено спрямо хората със специфични слухови потребности. В средите на тихата общност те са толкова различни и индивидуални, че е безкрайно неуместно да бъдат поставяни под общия знаменател „хора с увреден слух” или „хора с проблеми на слуха”. Проблеми? Това звучи също толкова грозно и неприемливо. Липсата на слух не го прави увреден такъв. И е проблем единствено за тези, които са избрали да го виждат по този начин. Самите нечуващи хора, без помощта на техническите си средства (слухови апарати или кохлеарно-имплантни системи), са просто нечуващи хора. Нужно е използването на изрази, които са фактологически коректни и не нарушават личното им достойнство, същевременно не ги поставят в категорията на негодни за труд и социализация хора.

А и защо е нужно да се етикира като увреждане състояние, което е просто различно и със своите си предимства? Как се предполага да бъдат приети и харесвани неща, които носят толкова грозни и неточни определения?

Някой може би ще възрази, че така било прието навсякъде по света. Сериозно ли? И само защото е прието, трябва да се следва общоприетото? Дори когато е извън всякаква логика? Как да се случи промяната, когато се следва статуквото? Гражданите на държавата заслужават на тях да се гледа като на човешки същества, а не като увредени индивиди, които са принудени да защитават непрекъснато правото си да бъдат хора. Право, което им е отнето от нелепи етикети.

Убедена съм, че България може не само да не следва общия хор в повтарянето и утвърждаването им, но и да задава собствени морални императиви. И искам да вярвам, че ще го направи – заради смисъла на онова равноправие, пред което всички СМЕ.

Христина Чопарова

Изображение: "Ние ви чуваме"