Скъпи читатели на „Ние ви чуваме”,  след конференцията в Брюксел, на която всички депутати в Европейския парламент подписаха в пленарната зала на 28 септември 2016 г. Резолюцията за жестовия език и професионалния жестов превод, сега предстои внасянето на тази Резолюция от депутат Хелга Стивънс пред ЕП по-късно тази година. Това събужда надежди, че пълното признаване  на езика на знаците във всички страни-членки на ЕС е напълно възможна реалност, която може да доведе до ревизии на съществуващите национални и регионални практики и законодателства. Това е и призива, съдържащ се в Резолюцията.

В Брюксел единодушно бе подчертано изключителното значение на признаването на езика на знаците, както и наличието на професионален жестов превод за пълно включване на глухите хора в обществото. Но бе подчертано също, че само признаване не е достатъчно. Нужно е пълно прилагане на такова законодателство в държавите – членки, за да се гарантира, че глухите европейци ще имат достъп до напълно квалифицирани преводачески услуги.

И докато признаването на езика на знаците в различните държави все пак варира в някакви граници и има частично или пълно приемане, не така стои въпросът с професионалния жестов превод, поради малкия брой преводачи или тяхната недостатъчна квалифицираност, нуждата от висока степен на владеене на езика, както и висше образование в преводачеството, за да имат нужната квалификация. Само така може да се гарантира, че положението на жестовите преводачи може да се подобри и да има адекватно обучение за тях така, че с тяхна помощ глухите европейци да могат да участват пълноценно във всички области на живота, на равна основа с другите.

Световната асоциация на преводачите на жестов език (WASLI) подкрепя глухите хора в техния стремеж да се обучават и да работят като преводачи. А Световната федерация на глухите (WFD) има политика, в която глухите преводачи са част от екипа, който предоставя на конгреси на СФГ международни жестови услуги. Има множество глухи преводачи, които работят в различни области. Един от тях, например, е Хуан Карлос Друета (Juan Carlos Druetta) от Аржентина. Той превежда на жестов език новини и информации за потребители на езика на знаците (кликнете върху името му тук, за да видите видеото в ютуб).

И като споменах СФГ, бих искала да ви информирам също, че от 14 до 16 октомври 2016 г. Световната федерация на глухите, съвместно със Сингапурската асоциация на глухите ще проведе в Сингапур 5-та Азиатска конференция, която е глобален форум за обсъждане на въпроси и идеи, свързани и имащи отношение към развитието на глухите общности, особено свързани с развиващите се страни.

Лектори ще представят решаващи за глухите хора теми, свързани с образованието, тълкуването, езика на знаците, интеграция на тихата общност.

Христина Чопарова