Когато има желание и воля нещо да се направи, то задължително ще се случи. Като проекта  „Connection” (от англ. връзка, свързване), осъществяван по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия.

„Connection” всъщност е Център за обмен на информация във Владичин Хан, разположен на обща площ от 350 кв.м, където хора в неравностойно положение от предприемаческите, социални и икономически среди от двете държави могат да влязат в партньорство по различни стопански и инвеститорски дейности посредством уеб портал и онлайн библиотека.

На конференцията от 25 април 2013, проведена в зала А на Българската търговско-промишлена палата, се състоя форум, на който бяха обяснени целите на проекта, стартиран още в началото на август 2011 г., и постигнатите резултати сега, когато проектът е към своя край. За 22, 5 месеца работата по него е обхванала множество етапи – реконструиран и оборудван е Центърът във Владичин Хан, разработен е софтуерът и онлайн библиотеката, осъществени са партньорства, задействана е информационната кампания и пр. Целта е в едно обозримо бъдеще да бъдат изградени нови стопански и други отраслови дейности с благоприятна бизнес-среда в междусъседско сътрудничество – за малките и средни предприятия, общините, агенции за регионално развитие, предприемачи, неправителствени организации и сдружения на лица с увреждания.

           

Добрите практики започват винаги с обмен на информация, знания и опит, затова и за специфичните цели на този проект Центърът за обмен ще спомага да се осъществи качествена и ползотворна връзка между частния, държавния и обществения сектор, чрез добросъседското партньорство между сръбските окръзи Ябланица и Пчиня, Община Владичин Хан и София-град. Сръбските партньори предвиждат и разширение на проекта в селските райони.

Както заяви Горан Миленкович, мениджър развитие на проекти от Центъра за развитие на проекти в Ябланица, това е мероприятие за подпомагане и се надява на добри резултати. „Ние на Балканите сме много емоционални, и въпреки някои прехвърчащи искри, сме отворени за новото”. Тези думи бяха посрещнати с усмивка от делегатите и участниците във форума, чиято първа част завърши с доста въпроси от наша страна относно енергийната ефективност и художествените занаяти.

На повечето въпроси отговори Татяна Живкович от Центъра за развитие в Ябланица, която благодари на всички за присъствието и уместните въпроси и изрази надежда, че проектът ще засили интереса към укрепване на междусъседските връзки.

Много от хората в неравностойно положение притежават качества, които нямат възможност да разгърнат, но благодарение на една по-голяма информационна база и улеснени трансгранични връзки, те могат да реализират свои проекти или да станат партньори в такива, което от своя страна би имало ефекта на принципа „предай нататък”. И така, ръка за ръка, свързвайки се помежду си в полезна заедност, могат да бъдат начертани много пътища за устойчиво, хармонично и балансирано развитие.

Да се надяваме, че по тях скоро ще поемат и хора със слухова загуба, мнозина от които – показвано е многократно – притежават все още неразгърнат изцяло творчески потенциал.

Текст, снимки и колаж: Христина Чопарова