В държавите, легализирали в националните си законодателства жестовия език, превеждащите от и на езика на знаците са сертифицирани лица, а жестовият превод – професия със своя етика, правила за поведение и добри практики. Какви са правомощията, компетенциите, правата и задълженията на един жестов преводач и как следва да бъдат защитени неговите професионални ангажименти, е уредено в редица Етични кодекси. В настоящата публикация разглеждаме общовалидни етични принципи от Финландия (EK), Австралия (ASLIA), САЩ (NAD) и испанската автономна провинция Каталуня (APTIC).

Публикувана в Жестовият език
Понеделник, 24 Август 2020 09:54

Ситуации с жестов превод

В зависимост от ситуацията, в която се налага извършването на жестов превод, най-общо може да се обособят частна и обществена. Всяка от тези интерпретационни ситуации има свои специфики. Какви са отделните ситуации, как и за кого се осъществява преводът/тълкуването, и в какви случаи преводачът може да бъде нечуващо лице, са въпросите, които разглежда днешната публикация.

Публикувана в Жестовият език