Правата на човека са универсални и те принадлежат на всеки, независимо от неговия пол, национален или етнически произход, цвят на кожата, религия, език, или всяко друго състояние, като например увреждане или глухота. По този начин, хората с увреден слух имат право да упражняват граждански, политически, социални, икономически и културни права на равни начала с всички останали хора.

Публикувана в Международни