Печат на тази страница
Понеделник, 21 Декември 2015 02:00

Акредитират преводачите от жестов език на международната сцена

Публикувана от

Световната федерация на глухите (WFD) и Световната асоциация на жестовите преводачи (WASLI) наскоро създадоха Международна система за акредитация на жестовите преводачи. Общо на 20 лица е присъден официалния статут  “Акредитиран преводач на знаков език от Световната асоциация на жестовите преводачи и СФГ”, след като са били оценени от група от шестима експерти. 

Целта на акредитацията е да задава, поддържа и насърчава стандартите в Международния знаков превод, както е подробно описано в „Политика и насоки” на Световната асоциация на жестовите преводачи.

Това подсигурява качеството на работата на акредитираните практикуващи, които отговарят на тези стандарти. Акредитацията се стреми също така към създаване и поддържане на система за учене през целия професионален път на развитие. По този начин се признават официално практикуващите, които са имали богат професионален опит в СФГ и САЖП на международната сцена, като им се дава акредитация за срок от пет години.

Голяма част от работата на СФГ и на Световната асоциация на жестовите преводачи е в международните форуми, като например конференциите на ООН и сесии на комисии, свързани с Конвенцията за правата на хората с увреждания в Ню Йорк и Женева, параолимпийските игри Дефлимпикс, Международния конгрес за образованието на глухите, семинари и срещи на Европейската комисия и др. Във всички тези платформи международният знаков език е основният начин за комуникация. От конгреса на СФГ през 1987 г., с течение на времето е нараствало търсенето на устни преводи на международния знаков език, и в момента има както Международен регистър на чуващите преводачи, така  и Международни глухи преводачи от жестов език.

Чрез акредитацията, координацията за използването на международния знаков език за глухите ще бъде значително опростено на международните форуми. Глухите потребители на знаков език ще могат да бъдат уверени в компетентността и квалификацията на преводачите, което ще намали предизвикателствата по процедурата за свързване с акредитираните”, заяви президентът на СФГ Колин Алън.

Председателят на Световната асоциация на жестовите преводачи Дебра Ръсел добави: „Този процес е изключителен пример за съвместната работа между СФГ и САЖП, който ще доведе до признаването на сложния и усъвършенстван набор от умения, изискван от Международния знаков превод. Чрез идентифициране на компетенциите и критериите, процесът също така ще улесни онези, които се стремят да работят по международните събития, които са от решаващо значение за ефективното функциониране нашите организации.”

------

За Световната федерация на глухите (WFD): Световната федерация на глухите (СФГ) е международна неправителствена организация, представляваща приблизително 70 милиона глухи хора от цял ​​свят и насърчаваща техните права. СФГ е федерация от 132 нации; нейната мисия е да насърчава правата на човека, качеството и равния достъп до всички сфери на живота на глухите лица, включително и самоопределението им, жестовия език, образованието, трудовата заетост и живота на общността. СФГ има консултативен статут в ООН и е член на Международния алианс на хората с увреждания (IDA). www.wfdeaf.org

За Световната асоциация на жестомимичните преводачи (WASLI): Целта й е да насърчава и подкрепя развитието на преводачи от цял ​​свят. Например, някои страни все още нямат преводачески сдружения или обучения на устни преводачи на жестов език, така че WASLI работи за насърчаване на тези държави да създадат национални асоциации на преводачите на жестов език. WASLI също работи за насърчаване на силни работни връзки между националните асоциации на преводачите и националните сдружения на глухите, по същия начин, по който WASLI и Световната федерация на глухите (СФГ) работят заедно. www.wasli.org

 

Превод от английски: Христина Чопарова

 

 

 

Оценете
(0 гласа)
Прочетена 1378 пъти

Последните от Христина Чопарова

Свързани статии (по етикет)