Сряда, 21 Септември 2022 13:15

Международна седмица на Глухите хора 2022

Автор:

В последната седмица на м. Септември, от 1958 г. до днес, ежегодно се провежда инициатива на Световната федерация на Глухите, която от миналата година вече се нарича „Международна седмица на Глухите хора”*. Промяната се наложи с оглед подчертаването, че не всички в нечуващите общности по света са Глухи, но седмицата е посветена на Глухите като най-малката и обикновено най-игнорирана в социално и друго отношение културна група. Целта на инициативата е да повишава осведомеността по теми и въпроси, свързани с Глухите общества по света, но и с нечуващите общности като цяло. Тази година МСГХ е в периода 19-25 септември, под мотото: „Изграждане на приобщаващи общности за всички”.

Както всяка година, и през тази в продължение на седмица всеки ден ще бъде посветен на определена тема:

19 септември (понеделник)Жестовият език в образованието

Темата засяга създаването на подкрепящи политики за семейства, в които езикът на знаците не е застъпен широко или е непознат, с цел нечуващите им деца да получат възможност до знаково базирана комуникация, необходима за когнитивното и социално им развитие.

20 септември (вторник) – Устойчиви икономически възможности за нечуващи хора

Според доклад на Международната организация на труда (МОТ) от 2011 г., приблизително 80% от хората със специфични състояния, сред които и нечуващите хора, са в трудоспособна възраст. Непълната заетост и безработицата са високи в общностите на нечуващите по света. Темата засяга достъпа до справедлив и приобщаващ пазар на труда с равни условия на труд и заплащане за нечуващите.

21 септември (сряда)  - Здраве за всички

В нечуващите общности по света Глухите хора все още се сблъскват с липса на достъпна информация за здравни услуги, нужди и грижи. Темата акцентира върху необходимостта националните правителства да повишат отговорността си по отношение на здравната информация и услуги, включително и на езика на знаците.

22 септември (четвъртък) – Защита на нечуващите във времена на криза

В условия на различни кризи като инфекциозни заболявания, изменение на климата, природни бедствия и въоръжени конфликти е налице необходимост да се гарантира защита на нечуващите хора. Тези кризи разклащат и без това неустойчивото им социално-икономическо положение и езикови бариери.  

23 септември (петък) – Езикът на знаците ни обединява

На тази дата се отбелязва и Международния ден на жестовите езици по света. Затова темата акцентира върху колективните усилия на нечуващи общности, национални правителства и представители на гражданското общество за признаване и популяризиране на различните знакови езици по света. От Световната федерация на Глухите апелират на 23 септември да бъдат запалени сини светлини на колкото е възможно, повече публични места – стадиони, правителствени институции и др., като израз на подкрепа към езика на знаците.

24 септември (събота) – Междусекторни нечуващи общества

Общностите на нечуващите по света са разноообразни като културни групи, базирани на слухов статус, пол, възраст, сексуалност, вероизповедание, езикови предпочитания, етническа принадлежност, и др. Междусекторният характер на тези общества подчертава необходимостта от зачитането на тяхната културна идентичност и неизключването им от нечуващите общности.

25 септември (неделя) – За да има утре

Темата засяга лидерството в нечуващите общности по света, които създават организации и излъчват застъпници на нечуващите хора в областта на човешките права, както и необходимостта от финансиране и овластяване, за да изпълняват задачите си в служба на хората със слухови дефицити в националните нечуващи общности.

----

* Международната седмица на Глухите хора (International Week of Deaf People) се обозначава в названията на световните институции с главни букви, за да акцентира, че мероприятията, които провеждат, са с акцент върху малцинствената група на родените без слух носители на естествен жестов език, които в англоговорящите държави отграничават своята култура и принадлежност към нея с главната буква в названието – Глухи (Deaf).

Разбира се, в международната инициативa вземат участие всички нечуващи хора: тежко чуващи, оглушали, със слухови затруднения по немедицински причини, потребители на алтернативна комуникация - калкиращ жестов език, артикулативен превод и други. Целта на МСГХ е да се получи максимален езиков и културен обмен между представители на различни междусекторни групи нечуващи.

Сайтът ни се придържа към коректното обозначаване на термините на два езика.

Автор на текста и превод от английски: Христина Чопарова

Източник и изображение: СФГ

Сдружение НЦАК "Ние ви чуваме" е носител на изключителните права да публикува тази статия

Оценете
(1 глас)
Прочетена 416 пъти