Петък, 03 Февруари 2017 11:00

Законът за европейска достъпност с обезпокоителни изменения

Автор:

Скъпи читатели, Законът за европейска достъпност (European Accessibility Act (2015/0278 (COD)) отново е в обсега на вниманието в Европейския парламент - този път по повод Отвореното писмо, изпратено на 30 януари 2017 г. до членовете на ЕП от представители на Европейския форум на хората с увреждания (EDF), Европейска платформа AGE (за хора на възраст 50+) и Европейски потребителски интереси (ANEC).

На 6 януари т.г. Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) в ЕП е публикувала доклада си върху Европейския закон за достъпност, в който има обезпокоителни предложения от Комисията, разводняващи смисъла на закона. Авторите на Отвореното писмо, както самите те заявяват в него, са дълбоко обезпокоени поради тази причина и са убедени, че подобни решения обезпечават неамбициозната позиция на Европейския парламент като непредставляващ интересите на потребителите в ЕС, и ненасърчаващ ефективно техните права, включително правата на 80 милиона души с увреждания и 190 милиона души на възраст над 50 години. С промените в Закона за европейска достъпност ЕП рискува непопулярността си в очите на всички тези европейски граждани, които са потребители на стоки и услуги.

В доклада на Комисията по вътрешни пазари и защита на потребителите има няколко ключови елемента, се посочва още в Отвореното писмо, които заплашват с неблагоприятно отражение върху изискванията за достъпност и връзките между отделните организации на лица с увреждания.

Според чл. 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ), страните членки са задължени да гарантират „достъп на равна основа с другите, с осигурена физическа среда, транспорт, информация и комуникации, включително информационни и комуникационни технологии и системи, както и на съоръжения и услуги, отворени и достъпни за обществеността както в градските, така и в селските райони”.

Предложенията за изменения в Закона за европейска достъпност предвиждат само определени продукти и услуги, които следва да са достъпни – като смартфони, таблети, компютри, билетни автомати и чек-ин машини, телевизори и телевизионни програми, банкомати, електронни книги и онлайн пазаруване. Тези предложения за изменения са в противоречие със задълженията, произтичащи от КПХУ. Ако бъдат приети тези изменения, Законът няма да подобри реално живота на гражданите на ЕС, смятат вносителите на Отвореното писмо.

Ключовите елементи, за внимание към които се настоява по-специално, са свързани с необходимостта в Закона да се включи, а не да отпада достъпността на архитектурната среда, задълженията на малките и средни предприятия, използването на общи критерии за изпълнение, независимо от естеството на съответните продукти и услуги, както и да се премахне твърдението, че съществуващите изисквания за достъпност в транспорта са достатъчни. И не на последно място, да има по-широко позоваване на други актове на ЕС като Директивата за обществени поръчки, Наредба за трансевропейска мрежа и структурните фонове.

Ключовите искания на авторите на писмото са подробно отбелязани в точки.

В заключение, вносителите на Отвореното писмо отбелязват, че през последните пет години Европейският парламент е изразил чрез резолюции подкрепата си за амбициозен Закон за европейска достъпност, със силни и обвързващи мерки за подобряване на достъпността на стоки и услуги на пазара на ЕС за хората с увреждания. Парламентът има също така, споменава се по-нататък в писмото, солиден опит по проблемите на достъпността и съвсем скоро е постигнал отличен резултат с приемането на Директивата за уеб достъпност.

Позовавайки се на това, вносителите на писмото считат, че в момент, когато основните принципи на Европейския съюз са оспорвани, ЕП трябва да докаже на гражданите, че прави разликата към по-доброто и че парламентът може да помогне на ЕС да се превърне в световен лидер в областта на достъпността и иновациите чрез стимулиране на вътрешния пазар на достъпни продукти и услуги.

Това е възможност за Европейския парламент да покаже отново, че има най-силният глас в защита правата и интересите на своите граждани. И това може да стане, ако членовете на ЕП приемат позиция относно Закон за европейска достъпност.

Отвореното писмо носи подписите на Янис Вардакастанис (Yannis Vardakastanis), председател на Европейския форум на хората с увреждания, Ан-Софи Парент (Anne-Sophie Parent), генерален секретар на Европейска платформа AGE и Стивън Ръсел (Stephen Russell), генерален секретар на Европейски потребителски интереси (ANEC).

 

Автор на текста и превод от английски: Христина Чопарова

Източник: An official website of the European Union

Cдpyжeниe HЦAK "Hиe ви чyвaмe" e нocитeл нa изĸлючитeлнитe пpaвa дa пyблиĸyвa тaзи cтaтия

Оценете
(1 глас)
Прочетена 2647 пъти