Когато чуете / прочетете думата „комуникация”, с какво я свързвате? Да, тя означава „общуване” в най-широк смисъл. А знаете ли, че латинската дума commūnicāre означава „да споделя”? Хората се срещат, за да общуват. Споделят. Споделянето сближава. Отделна тема е какво споделят. В този материал обаче искам да акцентирам върху как.   Като малки са ни повтаряли колко е важно да слушаме, да бъдем послушни. По-слушни. Не по смисъла на някаква изпълнителност под заплаха от наказание, а по-скоро като необходимост от внимание от наша страна, за да може да се случи възприемането на информацията. По-слушащи, когато чуваме. В крайна сметка, общуването е отдаване и приемане. Нужно е  заслушване, за да можем да се чуем, а оттам – и да се разберем. Защото онова, което аз ще ти кажа, и онова, което ти ще чуеш, са твърде различни неща. Помежду им е онази точка, в която се срещаме, за да разберем дали се е случил обменът. По моему, болшинството конфликти възникват точно в тази точка, което показва, че нито има обмен, нито сме се разбрали взаимно. И ако тръгнем от латинското значение на думата комуникация, всъщност при наличието на конфликт се е случило именно това – престанали сме да споделяме. Банална истина е, че днес всички говорят и никой никого не (из)слуш(в)а. Говоренето се е превърнало в масова логорея, която извира от телевизионни екрани, от периодичния печат, интернет. Никакво споделяне, просто механично говорене, някакво страховито неуважение към словото, силата му, умението да се дозира. Всеки има какво да каже, да сподели. И разбира се, всичко е важно – за този, който споделя. Но дали е важно и за този, който слуша? Verba volant, scripta manent (Казаното отлита, написаното остава, лат.). Но общуването предполага социализация. Не напразно думата „community” означава общност, общество. Общувам. Общуване. Общ. Споделен. Работя и се срещам с всякакви хора. Хора със слухови дефицити. С глухи хора, с тежкочуващи, както и с хора с естествен слух, пребиваващи от много дълго време в средите на тихата общност и усвоили определени системи от знаци и семиотични правила за по-улеснено общуване. Споделянето (респ. общуването) в тези среди е много специфично. И такова го прави не системата от знаци, която се използва за по-добро усвояване и предаване на информацията. Специфично го прави онази липса на вслушване, която води неизменно до точката на конфликт. Срещата, споделянето, не се е осъществила. Защото, изхождайки от важността на онова, което всеки има да сподели, човек е склонен да игнорира важността на…
Прочети повече