Напоследък темата за жестовите езици придоби нова актуалност покрай редица международни събития и техния отзвук поставя належащи въпроси доколко националните правителства са готови на стъпката да узаконят нещо, което е потребно на много голяма част от гражданското общество. Какви, обаче, ще са реалните ползи от приемането и узаконяването на жестовия език у нас? В ерата на технологиите и все по-масовото навлизане на кохлеарните импланти в живота на хората без слух, как се вписва жестовия език? На кого е нужен той? Какви услуги покрива и къде? Как ще се подобри животът на ползвателите му, ако бъде приет и узаконен? Какви ще са ползите в медийно отношение? Толкова много въпроси… а отговорите им са въпрос на здрава екипна работа между държавата и институциите, защитаващи интересите на хората със слухови дефицити. Преди всичко, жестовият език е език на глухите хора, с който предпочитат да общуват, защото е първият език, усвоен преди всички останали езикови единици и норми. Тяхно право е да ползват точно тази комуникация, която владеят най-добре. Разбира се, неупотребата на говор изменя изцяло граматиката им, поради което самия жестов език вече се превръща в коренно различна от говоримия език система със свои особености. Там аграматичността е част от еволюционното речево развитие на конкретния индивид и той в никакъв случай не би могъл да бъде упрекван заради избора си да се придържа към комуникация, правилата на която се определят от неговия комфорт и среда на общуване. И от капацитета му да възприема и да се обогатява. Казано иначе, образоването няма нищо общо с образованието, и ако първото е въпрос на избор, то второто е задължителна норма и показател за култура. Разбира се, и в жестовия език има правила и методики, според които да бъде преподаван и да разгръща и обогатява от най-ранна възраст лишения от възможността да чува човек. Но у нас съществуват множество противоречия относно съществуващата методика, има разделения на „стара” и „нова” жестомимика, както и съпротива от ползвателите  и за приемане на единни стандарти. Колкото и да се изследва и изучава конкретно българският жестов език, той винаги ще бъде многообразна система от старо, ново, привнесено чуждо, и изобщо, релевантен на динамично развиващия се говорим език. Не е възможно да съществуват единни методики и единни стандарти, наложени за усвояване от всички, защото така би се осакатила самата култура и субкултурни елементи, които придават уникалността на жестовия език във всичките му форми и проявления. Ако би бил приет и узаконен на национално…
Прочети повече