Скъпи читатели на “Ние ви чуваме”, в дните от 14 до 17 май в Рига, Латвия, се проведе Генерална асамблея (Общо събрание) на Европейския съюз на глухите (EUD), който през тази година закръгли 30-годишнина. Като делегати от Съюза на глухите в България за Латвия заминаха двама от членовете на Управителния съвет на СГБ – Илиян Радев и Петър Тричков. Един от най-важните въпроси, които нашите делегати обсъждаха с чуждестранните си колеги, бе намаляването на годишната такса за членски внос на Съюза на глухите в България в Европейския съюз на глухите.    Тази година Латвия бе домакин на Генералната асамблея на Европейския съюз на глухите. Хотел Радисън Блу в Рига събра делегати от различни държави, за да отбележат няколко събития: предварителен Семинар (уъркшоп) на 14 и 15 май, самата Генерална асамблея на 16 и 17 май, както и честването на 95-годишнината на Латвийската асоциация на глухите. Обсъдени са били въпроси за миналогодишната дейност на европейския съюз на глухите, признаването на жестовия език, работата на отделните държави с техните глухи граждани, оплаквания и начини на работа, проекти за развитие.  Делегати от Съюза на глухите в България, членове на УС,  бяха Илиян Радев, координатор на Районната организация на глухите в София и Петър Тричков, председател на Районната организация на глухите в Дупница. Г-н Радев ползва свободно английски и немски език, а широките познания на г-н Тричков по международен жестов език са благоприятствали комуникацията на европейско равнище. Няколко месеца по-рано от СГБ бяха проведени преговори между новият председател на СГБ Николай Нинов и борда на ЕСГ по отношение на размера на членския внос за нашата организация, и бе получено уверение, че този въпрос ще намери място за обсъждане в дневния ред на Генералната асамблея. Това бе и най-важният въпрос, който делегатите ни в Латвия щяха да дискутират с цел постигането на финансово облекчение за България. „Една от най-важните ни задачи беше да успеем да постигнем намаляване на членския внос на Съюза на глухите в ЕСГ. В момента членският внос е 2000 евро на година. Като размер това е твърде много за нашата организация, а и, както изтъкнахме по време на дискусията, средната работна заплата в страната ни е с 4,6 пъти по-ниска в сравнение с европейските стандарти. Поради тази причина бе нужно да има малко съобразяване с икономическото ни положение като държава, спрямо което да се определя и размерът на членския внос на СГБ.” – каза при завръщането си г-н Радев.  По неговите…
Прочети повече