Скъпи приятели, много от вас може би знаят, че програмата Еразъм е програма на ЕС за обмен на студенти, която насърчава всички видове образование, обучение и спорт за младежи, и е създадена още през 1987 г. Както подсказва и името на програмата (Erasmus – European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), акцентът е върху студентската мобилност. Еразъм +  обаче е сравнително млада (от 2014 г.) и комбинира всички схеми за образование и обучение за младежи. Проект на тази програма, разработен специално за младежи с увреден слух, които да се обучават за жестови преводачи, стартира от септември миналата година и се нарича „Развитие на професията глух преводач”. В предишната публикация  ви запознах с нея. Сега искам да ви представя две вдъхновителки от проекта на програма Еразъм+, с които имах удоволствието да разговарям онлайн. Запознайте се с Хеле Скьолдан и Мете Сомер Линдзи. Хеле Скьолдан е ръководител на проекта на програма Еразъм + „Развитие на  професията глух преводач в Европа”, а също така и набира средства за Датската асоциация на глухите. Тя е чуваща, но от 30 години активно работи за каузата на хората с увреден слух и отлично владее датския език на знаците. Мете работи като консултант за Датската асоциация на глухите и е социолог, участващ в проекта на програмата. Тя е родена глуха. За Датската асоциация на глухите двете споделиха, че организацията им работи за подобряване на правата на глухите хора както в Дания, така и в международен мащаб. Наскоро ДАГ постигна официалното признаване на жестовия език в Дания. „Правата на глухите хора и достъпността за тях, датския жестов език и култура винаги са били част от нашата работа”, каза Мете. „Също разработваме и много проекти за заетост на глухите хора, проекти в развиващите се страни и такива за глухи хора с психични проблеми”. За инициативата, свързана с глухите преводачи, Мете сподели, че наскоро е завършил тригодишен проект (2012-2015), чиято цел е била да предостави обучение на 12 глухи преводачи в Дания. „През този период осъзнахме, че има спешна нужда от повече изследвания и доказателства за положението на глухите преводачи на европейско ниво. Затова Датската асоциация на глухите встъпи в сътрудничество с друга неправителствена организация като Европейския форум на преводачите от знаков език и три професионални образователни институции с опит в жестовия език и преводачеството – португалския политехнически институт, хамбургския университет и финландския университет за приложна наука”. В следващите три години (2015-2018) амбициозна задача на участниците в…
Прочети повече